Uw partner in landbouwmechanisatie

Nieuwe of gebruikte machines en tractoren kopen of huren
Onderdelenverkoop
Passende financiering
Onderhoud, reparatie en keuring

Broekens Smart Solutions

BSS hoofdletter

Klik op de afbeelding om in te loggen.Gebruik Satellietbeelden van uw gewassen om op een goedkope en doeltreffende manier uw taakkaarten te maken.
 
Graag willen wij u attent maken op het feit dat BSS (Broekens Smart Solutions) u op eenvoudige en goedkope wijze kan ondersteunen in het maken van taakkaarten via satellietbeelden.

Het doel hiervan is natuurlijk het verhogen van de opbrengst en het verlagen van uw kosten.

BSS5


Broekens B.V. kan u de satellietbeelden aanleveren van de gewassen op de door u gewenste percelen. In het aantal opnames per jaar kan een variatie optreden vanwege weersomstandigheden zoals bewolking, maar de ervaring is dat er ruim voldoende opnames  beschikbaar zijn om een goed beeld te kunnen vormen. Wij kunnen voor u een inlog verzorgen in onze portal waarin wij u kunnen ondersteunen in het maken van Taakkaarten om machines aan te sturen of om de data op de juiste wijze te lezen . Verder kunt u alle aanvullende perceeldata uploaden (o.a. bodembemonstering)  en bewaren in uw beschermde omgeving in de portal. Het mooie hiervan is dat u geschiedenis gaat aanleggen van uw percelen.

Ook kunt u of uw loonwerker de vrijgekomen opbrengst data van de oogst op perceelniveau vastleggen in de portal.

BSS2

Met de combinatie van de data kunnen pleksgewijze teeltmaatregelen genomen worden en met de satellietbeelden kunt u tijdsreeksanalyses maken welke u specifieke management informatie opleveren (tijdstip van zaaien ,maaien , oogsten, loofdoding en opbrengstvoorspelling).

Ook  gewaskwaliteit en gewasstadia monitoren stelt u in staat om selectief te oogsten.

Onderstaande Video laat u zien op welke manier Broekens Smart Solutions de verkregen informatie vanaf de drone tot foto's verwerkt.

bss1


Voor meer informatie zijn wij u graag van dienst en kunt u contact opnemen met onze Precisielandbouwspecialist.
Abe Jan Stegenga, 06 20 00 4104,